Doanh nhân Bổi Lạng

Khi nói đến người giàu có nhất thời xưa, dân gian thường nhắc đến ba người: Cô Đỏ Thanh Hoa, Bổi Lạng và Thạch Sùng. Cô Đỏ Thanh Hoa là ai,...