ĐỌC BÁO GIẤY

Tạp chí xưa và nay – Số 346 (12/2009)

Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Thành phố Hồ Chí Minh chốn “Địa linh nhân kiệt”; Giới thiệu một số bản đồ cổ thềm lục địa, biển Đông và hải đảo Việt Nam; Lê Thánh Tống; Đề đốc Lê Trực cuộc đời và sự nghiệp,… Mời các bạn cùng đón đọc.