ĐỌC BÁO GIẤY

Tạp chí xưa và nay – Số 335 (07/2009)

Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Bàn về chữ “học” xưa&nay, Thách thức đối với nông dân hiện nay, Nông thôn Nam Bộ – Nhưng vấn đề của hôm nay, Đoàn đại biểu QĐNDVN tại Hội nghị Trung Giã,… Mời các bạn cùng tham khảo.