ĐỌC BÁO GIẤY

Tạp chí xưa và nay – Số 326, 326 (02/2009)

Tạp chí xưa và nay – Số 326, 326 (02/2009) giới thiệu về các bài viết: Vượt Trường Sơn mùa xuân Quý Sửu 1973, Minh triết về nhân tài và thời thế, Ngày xuân tản mạn Xuân – Thu trong thơ Thiền thời Lý – Trần, Xưa và nay – dòng chảy bất tận của cuộc sống,… Mời bạn đọc cùng tham khảo.