ĐỌC BÁO GIẤY

Tạp chí xưa và nay – Số 334 (06/2009)

Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Chính sách an dân thời Trần, Việc thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam qua một số báo chí Sài Gòn và Mỹ, Xung quanh vấn đề “A.B” trong tổ chức Đảng thời kỳ 1930-1945,… Mời các bạn cùng tham khảo.