ĐỌC BÁO GIẤY

Tạp chí xưa và nay – Số 329 (04/2009)

Tạp chí xưa và nay – Số 329 (04/2009) giới thiệu về các bài viết: Hồ Chí Minh hiểu nguyên lý về vấn đề dân tộc của Lênin như thế nào, Những kinh nghiệm lịch sử về cải cách đổi mới ở Việt Nam, Biến đổi văn hóa đô thị Hà Nội trước năm 1945,… Mời các bạn cùng tham khảo.