ĐỌC BÁO GIẤY

Tạp chí Xưa và nay – Số 312 (7/2008)

Tạp chí Xưa và nay – Số 312 (7/2008) giới thiệu về các bài viết: “Đại Việt sử ký toàn thư” nghĩ về viết & học sử, Về các được gọi là Chiếu Cần Vương, Một ít tài liệu về phong trào Duy Tân ở Nam kỳ 1906-1907, Mộc thư Việt Nam, Nguyễn Trường Tộ một trí thức Công giáo thế kỷ XIX, Nguyễn Thế Truyền – một nhà trí thức đáng kính, Câu chuyện Võ Văn Kiệt với “Đại học sĩ” Phan Thanh Giản,… Mời bạn đọc cùng tham khảo.