ĐỌC BÁO GIẤY

Tạp chí Xưa và nay – Số 316 (9/2008)

Tạp chí Xưa và nay – Số 316 (9/2008) giới thiệu về các bài viết: Câu chuyện về pháp luật, Mạc Cửu trong cuộc mở mang khai hóa trấn Hà Tiên, Tìm về dấu tích lưu dân người Việt giữa đồng Cửu Long, Lời dạy của người thầy lớn, Có phải Chính phủ Mỹ không dính líu đến sự mở đầu của chiến tranh Việt – Pháp?… Mời các bạn cùng tham khảo.