ĐỌC BÁO GIẤY

Tạp chí Xưa và nay – Số 320 (11/2008)

Tạp chí Xưa và nay – Số 320 (11/2008) giới thiệu về các bài viết: Lý và thế, Lẽ phải và lòng người, Đồng chí Võ Văn Kiệt với công trình lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Cương vực nước ta dưới thời chúa Nguyễn và triều Nguyễn,… Mời các bạn cùng tham khảo.