ĐỌC BÁO GIẤY

Tạp chí Xưa và nay – Số 309 (6/2008)

Tạp chí xưa và nay – Số 309 (6/2008) giới thiệu về các bài viết: Tóm tắt tiểu sử nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Anh Sáu Dân trong tâm trí tôi, Võ Văn Kiệt “người cận vệ của lịch sử”, Ấn tượng Võ Văn Kiệt, Trái tim hồng sáng hơn thủy tinh, Võ Văn Kiệt nhân cách & trí tuệ, Một trái tim lớn đã ngừng đập,… Mời bạn đọc cùng tham khảo.