Khái niệm về làng – Xã Đường Lâm có phải là một làng ?

Cách đây hơn một năm, nhiều báo đăng tin Cục Di sản văn hoá Việt Nam đã phối hợp với Cục Tài sản văn hoá Nhật Bản và trường đại học nữ...