Việt Nam nhân chứng – Trần Văn Đôn

Việt Nam nhân chứng. Tác giả: Trần Văn Đôn, NXB Xuân Thu, USA, 1989, 576 trang. Hồi ký chính trị của một nhân vật đã từng tham gia quân đội Pháp...