Có một Văn Miếu Tiên Nho

Mọi người đều biết đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám ở Hà Nội và ở Huế, văn miếu hàng đầu của cả nước dưới thời phong kiến, thời...