Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Melvin R. Laird nói về sai lầm của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Ông Melvin R. Laird giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong những năm 1969-1973 dưới thời Tổng thống Richard Nixon. Ông rời khỏi Lầu Năm Góc sau khi Mỹ...