Triển lãm ảnh Hà Nội 60 ngày đêm huyết lệ

Thủ đô đầu năm 1947 hoang tàn vì bom đạn nhưng quật cường, bất chấp mọi hy sinh “quyết không chịu làm nô lệ một lần nữa”. “Thủ...