Hồi tưởng về cha tôi – Hồ Học Lãm

Hồi tưởng về cha tôi Hồ Học Lãm (tác giả Hồ Mộ La, Nhà xuất bản Phụ nữ, 2011) Cuốn sách là những hồi tưởng về người cha của mình –...