Hai di tích khởi nghĩa Yên Thế

Trong các phong trào chống Pháp của nhân dân ta trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914-1918) thì cuộc khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám đứng...