Thêm hai công trình sử học về triều đại Tây Sơn

Sau cặp công trình nghiên cứu lịch sử gồm 2 quyển Việt Thanh chiến dịch và Thanh Việt nghị hòa nhận được sự hoan nghênh của đông đảo những... 

Mùa Thu này lại nghĩ về Vị Trưởng ban Tổ chức Ngày Lễ Độc lập 1945

Tấm ảnh đăng trên bìa Tạp chí Xưa&Nay số này ghi lại cuộc gặp mặt giữa hai “nhà tổ chức” Ngày Độc lập từ 2 đầu đất nước : cụ...