Tượng đồng cố thủ tướng Võ Văn Kiệt – 28 05 2017 tại Vĩnh Long

Nằm trong chương trình ” Mỗi người một giọt đồng đúc tượng Danh nhân ” do Tạp chí Xưa và Nay – Hội Khoa học lịch sử Việt Nam chủ trương. Năm 2008 chương trình đã tặng tượng đồng cho khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Trường PTTH Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Tượng Thủ tướng Võ Văn Kiệt do nhà điêu khắc Lâm Quang Nới phát thảo, các nghệ nhân đúc đồng Huế thực hiện, công ty SJC thành phố HCM tài trợ. Qua 20 năm vận động, chương trình ” Mỗi người một giọt đồng đúc tượng Danh nhân ” đã đúc hơn 100 tượng đồng tặng cho các đền thờ, nhà lưu niêm… khắp cả nước