TS Minh Lễ: Nghiên cứu cụ Phan Thanh Giản từ nước Pháp

Nhân dịp ngày giỗ lần thứ 150 của cụ Phan Thanh Giản, TS Minh Lễ đã về nước và giành cho tạp chí Xưa & Nay một cuộc phỏng vấn thú vị về cách nghiên cứu và tiếp cận vấn đề Phan Thanh Giản. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, người đã gợi ý cho bà làm một công trình về cụ sau luận văn tiến sĩ của bà về cụ Huỳnh Thúc Kháng, ông đã đánh giá rất cao khả năng nghiên cứu của bà. Tuy nhiên, bà là cháu đời thứ 5 của cụ Phan Thanh Giản nên bà vẫn cho là công trình nghiêm cứu của bà vẫn chưa khách quan lắm và bà vẫn đang dành một kho tư liệu khổng lồ về cụ cho các nhà nghiên cứu sau.