GS TS Nguyễn Tiến Hữu: Nghiên cứu sử Việt tại trời Tây

Người Việt qua Phương Tây chủ yếu là muốn học kỹ thuật nhưng có ít người như GS TS Nguyễn Tiến Hữu đã chọn con đường nghiên cứu sử Việt tại trời Tây. Tưởng là ngược đời nhưng lại là may mắn, ông đã tiếp cận được với các kho tư liệu lớn tại Pháp, Đức và điều kiện tốt để tiếp cận nhiều lãnh tụ cách mạng tại Việt Nam. Những tác phẩm của ông có nhiều giá trị về sử liệu để cho chúng ta tìm tòi và nghiên cứu thêm. Hiện ông đang cố gắng dịch dần sang tiếng Việt để nhiều người có thể tiếp cận được các công trình nghiện cứu của ông.