GS Phan Huy Lê phát biểu tại Lớp tập huấn lịch sử Việt Nam

Ngày 29/5/2017, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp nghiên cứu và biên soạn lịch sử Việt Nam cho cán bộ Ban tuyên giáo, Hội khoa học lịch sử các tỉnh khu vực ĐBSCL. Các giáo sư đầu ngành từ Hà Nội đã mang vào nhiều bài giảng phong phú và thực tiễn cho lớp học.