den tho trieu da

Đền thờ Triệu Đà, tục gọi là chùa Đường ở Thái Bình - Ảnh sưu tầm

Đền thờ Triệu Đà, tục gọi là chùa Đường ở Thái Bình – Ảnh sưu tầm