Ảnh 2 – Việt kiều ở Pháp đón chào phái đoàn

Việt kiều ở Pháp đón chào phái đoàn

Việt kiều ở Pháp đón chào phái đoàn