Những dòng người kiên nhẫn chờ đợi

Những dòng người kiên nhẫn chờ đợi, pha chút mệt mỏi để được mua bất cứ một cái gì… Ảnh: Trịnh Tiến

Những dòng người kiên nhẫn chờ đợi, pha chút mệt mỏi để được mua bất cứ một cái gì… Ảnh: Trịnh Tiến