Ảnh 1 – Cờ đỏ sao vàng trước Nhà hát lớn

Cờ đỏ sao vàng trước Nhà hát lớn

Cờ đỏ sao vàng trước Nhà hát lớn