Ảnh 2 – Cổng chùa làng Khúc Thủy

Nhà thờ họ Đào Giáp Bắc ở Khúc Thủy. Ảnh: H.M.

Nhà thờ họ Đào Giáp Bắc ở Khúc Thủy. Ảnh: H.M.