ĐỌC BÁO GIẤY

Tạp chí Xưa và nay – Số 111 (3/2002)