ĐỌC BÁO GIẤY

Tạp chí xưa và nay – Số 491 (01/2018)

Tạp chí xưa và nay – Số 491 (01/2018) giới thiệu về các bài viết: Nagara Vịaya trong lịch sử Madala Champa, 460 năm Nguyễn Hoàng vào Thanh Hoá (1558-2018), Tống Sơn Quận chúa Ngọc Vạn – Huyền Trân công chúa, Quốc hiệu nhà Lý, Có thực người Trung Hoa năm 1790, hình tượng voi trong nghệ thuật Đông Sơn, Về bộ sử Tư trị thông giám, Trận tấn công vào toà đại sứ Mỹ ở Sài Gòn,… Mời các bạn cùng tham khảo.