Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay

We Were There Vietnam – Eyewitnes Battlefield Stories

“We Were There Vietnam – Eyewitnes Battlefield Stories” (Chúng tôi đã từng ở đây – Những câu chuyệnchứng kiến nơi chiến trường) của nhiều tác giả. NXB Hal Buell, 2007, 288 tr, khổ  X.

We_Were_There_Vietnam

Sách là tập hợp 41 bài viết của những tác giả là các nhà báo nổi tiếng của Mỹ từng có mặt và viết về chiến trường Việt Nam như John Steinbeck, James Jones, David Halberstam, Peter Arnett, Philip Caputo, Neil Sheehan v.v… Các bài viết này được tuyển chọn lại được minh hoạ bằng nhiều ảnh tư liệu rất qúy đề cập tới rất nhiều sự kiện, trận đánh hay cụ thể từ lúc Mỹ can thiệp vào Việt Nam đến 1975.

Ngày đăng 17.08.2016

Đơn vị tài trợ