Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay

Việt Nam những sự kiện lịch sử 1975-2000

Viện Sử học Việt Nam  (nhiều tác giả) – Việt Nam những sự kiện lịch sử 1975-2000 (tái bản lần thứ ba). NXB Giáo dục, H., 2008, 810 trang, có ảnh khổ  16 X 24cm.

vnskls75-2000

Ngày đăng 17.08.2016

TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY

Tòa soạn:

Tel/Fax:04.38256588

Email:tapchixuavanay@yahoo.com

 

VP đại diện phía Nam: 181 Đề Thám, Q. I, TP.Hồ Chí Minh

Tel:08.38385117

Fax:08.38385126

Email: xuanay@hcm.fpt.vn

 

Chủ nhiệm: Phạm Mai Hùng

Tổng biên tập: Dương Trung Quốc

P.TBT: Đào Hùng, Nguyễn Hạnh

Đơn vị tài trợ