Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay

Việt Nam nhân chứng

Việt Nam nhân chứng. Tác giả: Trần Văn Đôn, NXB Xuân Thu, USA, 1989, 576 trang.

Hồi ký chính trị của một nhân vật đã từng tham gia quân đội Pháp (trong Thế chiến thứ II) là Tham mưu trưởng Quân đội của Chính phủ Bảo Đại, Tư lệnh Quân đoàn I, Tư lệnh Lục quân, Tổng tư lệnh, Tổng trưởng Quốc phòng, Nghị sĩ, Phó Thủ tướng vào thời điểm Sài Gòn thất thủ (1975). Vì vậy, hồi ký đề cập tới nhiều sự kiện, nhân vật và những vấn đề lịch sử mà tác giả là một nhân chứng trong suốt một giai đoạn lịch sử quan trọng gắn với hai cuộc Chiến tranh ở Đông Dương.

tranvandon

Sách chia thành nhiều chương:

1. Từ tuổi trẻ vào Thế chiến thứ Hai;

2. Tình hình biến chuyển 1945-1946;

3. Tình hình biến chuyển 1946-1954 ;

4. Ngô Đình Diệm Thủ tướng toàn quyền;

5. Đệ nhất Cộng hoà 1955-1963;

6. Tôi và Cách mạng 1-11-1963;

7. Cuộc chỉnh lý 30-1-1964;

8. Những xáo trộn liên tục;

9. Biến động miền Trung;

10. Hoà đàm Ba Lê;

11. Những năm chót của Nguyễn Văn Thiệu;

12. Những tháng chót của VN Cộng hoà;

13. Những điều nghe biết sau 30-4;

14. Bảo Đại;

15. Phần kết: Tương lai nước Việt;

Phụ lục.

Ngày đăng 17.08.2016

TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY

Tòa soạn:

Tel/Fax:04.38256588

Email:tapchixuavanay@yahoo.com

 

VP đại diện phía Nam: 181 Đề Thám, Q. I, TP.Hồ Chí Minh

Tel:08.38385117

Fax:08.38385126

Email: xuanay@hcm.fpt.vn

 

Chủ nhiệm: Phạm Mai Hùng

Tổng biên tập: Dương Trung Quốc

P.TBT: Đào Hùng, Nguyễn Hạnh

Đơn vị tài trợ