Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay

Tủ sách sử gia

The Vietnam War – Day bay Day (Cuộc Chiến tranh Việt Nam- Ngày nối ngày)

Sách thể loại biên niên sử về Cuộc chiến tranh Việt Nam viết bằng Anh ngữ của tác giả Leo Daugherty do NXB Lewis Intrnational,…

Việt Nam những sự kiện lịch sử 1945-1975

Viện Sử học Việt Nam (nhiều tác giả) – Việt Nam những sự kiện lịch sử 1945-1975 (tái bản lần thứ ba) Nxb Giáo dục,…

La Guerre d’ Indochine 1945-1954

 La Guerre d Indochine 1945-1954 (Cuộc Chiến tranh Việt Nam). SPL, Paris, 1981, 30 X 24cm, 360 trang.Tác giả: Philippe Heduy Đây là tập 2…

Từ điển Chiến tranh Việt Nam

Từ điển Chiến tranh Việt Nam. Nhà sách Tự Lực, Calornia, 2009, 16 X 23cm, 500 trang. Tác giả: Nguyễn Kỳ Phong. Sách được biên…

Đời tôi (My Life)

Đời tôi (My life), tác giả Bill Clinton, Trần Hà Nguyên dịch. NXB Công an Nhân dân, H., 2007, 1376 tr, khổ 16 x 27cm.…

Encyclopedia Of The Vietnam War

“Encyclopedia Of The Vietnam War” (Bách khoa thư về Chiến tranh Việt Nam) do Stanley I. Kutler tổ chức xuất bản, NXB Charles Scribner s…

Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945

Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945. NXB Giáo dục, H., 2000, 500 trang khổ 16 x 24cm.Tác giả: Dương Trung Quốc. Sách nằm…

OSS và Hồ Chí Minh – Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật

Tác giả Dixee R. Bartholomew-Feis – người Mỹ với cuốn OSS và Hồ Chí Minh – Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát…

Encyclopedia Of The Vietnam War (Bách khoa thư về Chiến tranh Việt Nam)

“The Encyclopedia Of The Vietnam War – A Political, Social & Militaire” (Bách khoa thư về cuộc Chiến tranh Việt Nam) do Spencer C. Tucker…

Trang 2 trên 3123

TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY

Tòa soạn:

Tel/Fax:04.38256588

Email:tapchixuavanay@yahoo.com

 

VP đại diện phía Nam: 181 Đề Thám, Q. I, TP.Hồ Chí Minh

Tel:08.38385117

Fax:08.38385126

Email: xuanay@hcm.fpt.vn

 

Chủ nhiệm: Phạm Mai Hùng

Tổng biên tập: Dương Trung Quốc

P.TBT: Đào Hùng, Nguyễn Hạnh

Đơn vị tài trợ