Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay

Tủ sách sử gia

Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam

Trung tâm Bách khoa Quân sự Bộ Quốc phòng.- Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam. NXB Quân đội Nhân dân, H., 1996, 1008…

Một trang sử mới

Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh.- Một trang sử mới. NXB Tôn giáo, H., 2010, 160 trang, 13 x 19cm.…

Paris – Saigon – Hanoi

Philippe Devillers (giới thiệu) – Paris – Saigon – Hanoi, Tài liệu lưu trữ về cuộc chiến tranh 1944-1947. Hoàng Hữu Đản dịch, tái bản…

Việt Nam nhân chứng

Việt Nam nhân chứng. Tác giả: Trần Văn Đôn, NXB Xuân Thu, USA, 1989, 576 trang. Hồi ký chính trị của một nhân vật đã…

Phan Bội Châu Toàn tập

Phan Bội Châu Toàn tập. Chương Thâu sưu tập và biên soạn, Trần Văn Giàu viết lời giới thiệu. Huế, NXB Thuận Hoá & Trung…

Hồ Chí Minh toàn tập

Hồ Chí Minh toàn tập – Xuất bản lần thứ 2, H., NXB Chính trị Quốc gia, 2002, 12 tập, khổ 15 x 22cm. Công…

Nhật ký của một bộ trưởng

Nhật ký của một bộ trưởng (tái bản). NXB Đà Nẵng và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 2003. Tập 1 (714 trang và…

Việt Nam những sự kiện lịch sử 1975-2000

Viện Sử học Việt Nam  (nhiều tác giả) – Việt Nam những sự kiện lịch sử 1975-2000 (tái bản lần thứ ba). NXB Giáo dục,…

Phụ Nữ Tân Văn- Phấn son tô điểm sơn hà

“Phụ Nữ Tân Văn- Phấn son tô điểm sơn hà“. NXB Văn hoá Sài Gòn, Công ty Sách Thời đại, TPHCM, 2010, 320 trang khổ…

Trang 1 trên 3123

TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY

Tòa soạn:

Tel/Fax:04.38256588

Email:tapchixuavanay@yahoo.com

 

VP đại diện phía Nam: 181 Đề Thám, Q. I, TP.Hồ Chí Minh

Tel:08.38385117

Fax:08.38385126

Email: xuanay@hcm.fpt.vn

 

Chủ nhiệm: Phạm Mai Hùng

Tổng biên tập: Dương Trung Quốc

P.TBT: Đào Hùng, Nguyễn Hạnh

Đơn vị tài trợ