Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay

Phan Bội Châu Toàn tập

Phan Bội Châu Toàn tập. Chương Thâu sưu tập và biên soạn, Trần Văn Giàu viết lời giới thiệu. Huế, NXB Thuận Hoá & Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2001, 10 tập, khổ 16 x 24cm

pbctoantap

Tập 1 : (Văn thơ thời kỳ trước khi xuất dương,1882-1905), 390 trang;

Tập 2 (Văn thơ những năm đầu ở nước ngoài 1905-1908), 616 trang;

Tập 3 (Văn thơ những năm ở nước ngoài 1908-1916);

Tập 4 (Tiểu thuyết và các truyện ký), 640 trang;

Tập 5: (Văn thơ 1917-1925), 718 trang;

Tập 6 (Tự truyện), 626 trang;

Tập 7 (Văn xuôi 1925-1940), 550 trang;

Tập 8 (Văn vần 1925-1940), 624 trang;

Tập 9 (Chu Dịch), 770 trang;

Tập 10 (Khổng Học Đăng), 724 trang).

Ngày đăng 17.08.2016

TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY

Tòa soạn:

Tel/Fax:04.38256588

Email:tapchixuavanay@yahoo.com

 

VP đại diện phía Nam: 181 Đề Thám, Q. I, TP.Hồ Chí Minh

Tel:08.38385117

Fax:08.38385126

Email: xuanay@hcm.fpt.vn

 

Chủ nhiệm: Phạm Mai Hùng

Tổng biên tập: Dương Trung Quốc

P.TBT: Đào Hùng, Nguyễn Hạnh

Đơn vị tài trợ