Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay

Paris – Saigon – Hanoi

Philippe Devillers (giới thiệu) – Paris – Saigon – Hanoi, Tài liệu lưu trữ về cuộc chiến tranh 1944-1947. Hoàng Hữu Đản dịch, tái bản lần thứ nhất. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2003,  450 trang, 13 x 19cm.

Paris

Dựa trên khối tư liệu khai thác từ các kho lưu trữ ở Pháp do Pierre Nora và Jacques Revel thực hiện, sử gia P.Devillers đã phân tích và hệ thống lại theo thời gian những nét đặc trưng của thời cuộc diễn ra sau khi nước Việt Nam độc lập cho đến Chiến tranh Việt – Pháp bùng nổ (12-1946).

Các sự kiện nối tiếp nhau được trình bày gắn vơi các sử liệu để đi tới cái điều mà cho đến năm 1966, Tổng thống Pháp De Gaulle đã viết trong thư gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giá có một sự hiểu biết nhau hơn giữa người Việt Nam và người Pháp ngay sau đại chiến thế giới thì đã có thể tránh được những sự biến tai ác đang giằng xé đất nước Ngài hôm nay“.

Ngày đăng 17.08.2016

TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY

Tòa soạn:

Tel/Fax:04.38256588

Email:tapchixuavanay@yahoo.com

 

VP đại diện phía Nam: 181 Đề Thám, Q. I, TP.Hồ Chí Minh

Tel:08.38385117

Fax:08.38385126

Email: xuanay@hcm.fpt.vn

 

Chủ nhiệm: Phạm Mai Hùng

Tổng biên tập: Dương Trung Quốc

P.TBT: Đào Hùng, Nguyễn Hạnh

Đơn vị tài trợ