Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
Vũ Ngọc Phan
  • Nơi sinh:

    huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

  • Chức vụ:

    Nhà văn Việt Nam

  • Ngày sinh:

  • Ngày mất:

    14-06-1987

Vũ Ngọc Phan

VŨ NGỌC PHAN (1904 – 1987), nhà phê bình nghiên cứu văn học Việt Nam. Quê: làng Đông Cao, huyện Gia Bình nay xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Sinh trưởng ở Hà Nội, trong gia đình Nho học. Đỗ Tú tài (1929), dạy trường tư, viết báo rồi chủ trương tờ “Hà Nội tân văn” (1941). Trước Cách mạng tháng Tám, sống bằng nghề văn. Bắt đầu sự nghiệp bằng những tác phẩm dịch truyện của phương Tây: “Chọn bạn tình” của Hôpman (Hoffmann), “Châu đảo” của Xtivenxơn (R. L. Stevenson), “Anna Karênina” của Tônxtôi (L. N. Tolstoj), “Aivanhô” của Xcôt (W. Scott), “Truyện Arập”. Ông cũng viết thi thoại: “Thi sĩ Trung Nam”, bút kí “Chuyện Hà Nội”, tiểu luận “Trên đường nghệ thuật”. Bộ sách phê bình “Nhà văn hiện đại”, 5 tập (1941 – 1945) là công trình lớn nhất của Vũ Ngọc Phan, đề cập đến 72 nhà văn, từ những nhà văn từ thời kì mới có chữ Quốc ngữ như Trương Vĩnh Ký, đến những nhà văn có vài ba tác phẩm đã xuất bản. Vũ Ngọc Phan giới thiệu tường tận, tỉ mỉ, tài liệu chính xác, cố giữ cho thật khách quan. Tuy Vũ Ngọc Phan bỏ sót một số nhà thơ thời đó đã được nhiều nhà phê bình đánh giá cao, bộ sách của Vũ Ngọc Phan cũng là bản tổng kết công phu về 50 năm hoạt động văn học đầu thế kỷ 20. Sau cách mạng tháng Tám, Vũ Ngọc Phan công tác ở Ban Văn – Sử – Địa, rồi Viện Văn học, tham gia biên soạn bộ “Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam” (1960); trong giai đoạn này, ông còn tập trung vào nghiên cứu sưu tầm văn học dân gian và đã có những thành tựu đáng kể: “Truyện cổ Việt Nam” (1955), “Truyện cổ dân gian các dân tộc Việt Nam” (1961), “Hợp tuyển dân gian văn học Việt Nam” (chủ biên, 1972). đặc biệt là cuốn “Tục ngữ ca dao Việt Nam” (1956) tái bản nhiều lần. Vũ Ngọc Phan là tổng thư kí Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trong nhiều năm. Cuốn “Qua những tháng ngày” (1976) tập hợp những bài Vũ Ngọc Phan đăng trên báo chí sau Cách mạng, chỉ có một số bài phê bình sách còn chủ yếu là những bài tiểu luận về văn học dân gian. Cuốn hồi kí “Những năm tháng ấy”(1987) của Vũ Ngọc Phan có nhiều tư liệu về Hà Nội thời trước và về những nhà văn, nhà thơ ông quen biết. Giải thưởng Hồ Chí Minh (2000).

 

Nguồn: Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 4, tr. 934.

NHÂN VẬT KHÁC

HỌ TÊN
Lê Trọng Tấn
Năm sinh:

1914

Năm mất:

1986

Lĩnh vực:

Võ Văn Tần
Năm sinh:

1894

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Phạm Tuấn Tài
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sơn
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sen
Năm sinh:

1920

Năm mất:

2014

Lĩnh vực:

Nguyễn Sáng
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Vĩnh San
Năm sinh:

1900

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Phạm Quỳnh
Năm sinh:

1892

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyết
Năm sinh:

1922

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyền
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ