Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
Trần Huy Liệu
 • Nơi sinh:

  xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

 • Chức vụ:

  Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Cổ động

 • Ngày sinh:

  05-11-1901

 • Ngày mất:

  28-07-1969

Trần Huy Liệu

TRẦN HUY LIỆU (1901 – 1969), nhà cách mạng, nhà sử học, nhà báo Việt Nam. Quê: làng Vân Cát, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Năm 1926, cùng một số người thành lập Đảng Thanh niên tại Sài Gòn rồi sau đó tổ chức đám tang Phan Châu Trinh và đòi thả Nguyễn An Ninh. Năm 1928, thành lập Cường học Thư xã, xuất bản các sách yêu nước (khoảng 23 cuốn). Chủ nhiệm các báo “Đông Pháp thời báo”, “Pháp – Việt nhất gia” với nội dung cổ vũ nhân dân chống Pháp. Tham gia Việt Nam Quốc dân Đảng, bị bắt và đày đi Côn Đảo (1929 – 1935). Năm 1936, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, tích cực hoạt động báo chí (“Tin Tức”, “Thời Báo”) trong phong trào Đông Dương Đại hội và Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Năm 1939, bị bắt và bị tù đày lần thứ hai. Vượt ngục tháng 3/1945, tham gia viết báo “Cứu quốc” của Mặt trận Việt Minh và được Đại hội Quốc dân Tân Trào bầu làm phó chủ tịch Uỷ ban Dân tộc Giải phóng, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Chính phủ cách mạng. Ngày 30/8/1945, đại diện Chính phủ cách mạng nhận trao nộp ấn, kiếm của vua Bảo Đại tại Huế. Từ 1953, trưởng ban Ban Nghiên cứu Văn, Sử, Địa. Từ 1960, viện trưởng Viện Sử học. Để lại nhiều tác phẩm lịch sử quan trọng: bộ “Lịch sử cách mạng cận đại Việt Nam” (12 tập), “Lịch sử 80 năm chống Pháp” (tập 1 – 2, xuất bản 1956 – 61), vv. Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996).

 

Nguồn: Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 4, tr. 549.

NHÂN VẬT KHÁC

HỌ TÊN
Lê Trọng Tấn
Năm sinh:

1914

Năm mất:

1986

Lĩnh vực:

Võ Văn Tần
Năm sinh:

1894

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Phạm Tuấn Tài
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sơn
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sen
Năm sinh:

1920

Năm mất:

2014

Lĩnh vực:

Nguyễn Sáng
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Vĩnh San
Năm sinh:

1900

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Phạm Quỳnh
Năm sinh:

1892

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyết
Năm sinh:

1922

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyền
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ