Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
Nguyễn Vĩnh San
  • Nơi sinh:

  • Chức vụ:

    Hoàng đế Đại Nam

  • Ngày sinh:

    19-09-1900

  • Ngày mất:

    26-12-1945

Nguyễn Vĩnh San

Duy Tân (sử, tên thật: Nguyễn Vĩnh San; 19/9/1900-26/12/1945), vua triều Nguyễn (1907-1916), là con thứ 8 của Nguyễn Bửu Lân (vua Thành Thái). Lên ngôi 5-9-1907, dùng niên hiệu Duy Tân từ năm 1908. Là người có tinh thần yêu nước. Đêm 3-5-1916, bí mật rời hoàng cung hợp với một số nhà lãnh đạo Việt Nam Quang phục hội (Thái Phiên, Trần Cao Vân) chuẩn bị khởi nghĩa chống Pháp ở Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ngày 6-5-1916, bị Pháp bắt. Ngày 20-11-1916, bị đày ra đảo Rêuyniông, thuộc Ấn Độ Dương, phía cực nam Châu Phi. Chết vì tai nạn máy bay 26-11-1945. Năm 1990, hài cốt được chuyển về an táng tại Huế.

 

Nguồn: Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 1, Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, Hà Nội, 1995, trang 690.

NHÂN VẬT KHÁC

HỌ TÊN
Lê Trọng Tấn
Năm sinh:

1914

Năm mất:

1986

Lĩnh vực:

Võ Văn Tần
Năm sinh:

1894

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Phạm Tuấn Tài
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sơn
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sen
Năm sinh:

1920

Năm mất:

2014

Lĩnh vực:

Nguyễn Sáng
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Phạm Quỳnh
Năm sinh:

1892

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyết
Năm sinh:

1922

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyền
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Lưu Hữu Phước
Năm sinh:

1921

Năm mất:

1989

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ