Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
Nguyễn Văn Ngọc
  • Nơi sinh:

    Làng Vạc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

  • Chức vụ:

    Nhà văn Việt Nam

  • Ngày sinh:

  • Ngày mất:

Nguyễn Văn Ngọc

NGUYỄN VĂN NGỌC (hiệu: Ôn Như; 1890 – 1942), nhà văn, nhà giáo dục, nhà sưu tầm nghiên cứu văn học Việt Nam. Quê: làng Vạc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Thanh tra các trường sơ học, phụ trách Cục tu thư Nha học chính. Nguyễn Văn Ngọc sưu tầm, biên soạn các sách văn học bằng tiếng Việt và tiếng Pháp phục vụ giáo dục: “Phổ thông độc bản” (1922), “Cổ học tinh hoa” (1926), “Đông Tây ngụ ngôn” (1927), “Nam thi hợp tuyển” (1927), “Tục ngữ phong dao” (1928), “Nhi đồng lạc viên” (văn học nhi đồng, 1928), “Để mua vui” (1929), “Câu đối” (1931), “Đào nương ca” (1932), “Truyện cổ nước Nam” (4 tập – 1934), “Ngụ ngôn” (1935) và nhiều bài báo có giá trị đăng ở báo “Hữu Thanh” và tạp chí “Nam Phong”. Công lao quan trọng nhất của Nguyễn Văn Ngọc là đã khai thác, sưu tầm và phổ biến văn học dân gian và văn học Việt Nam, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc.

 

Nguồn: Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 3, trang 191.

NHÂN VẬT KHÁC

HỌ TÊN
Lê Trọng Tấn
Năm sinh:

1914

Năm mất:

1986

Lĩnh vực:

Võ Văn Tần
Năm sinh:

1894

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Phạm Tuấn Tài
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sơn
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sen
Năm sinh:

1920

Năm mất:

2014

Lĩnh vực:

Nguyễn Sáng
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Vĩnh San
Năm sinh:

1900

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Phạm Quỳnh
Năm sinh:

1892

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyết
Năm sinh:

1922

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyền
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ