Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
Nguyễn Văn Huyên
 • Nơi sinh:

  Huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây

 • Chức vụ:

  Bộ trưởng bộ quốc gia giáo dục Việt Nam

 • Ngày sinh:

  16-11-1908

 • Ngày mất:

  19-10-1975

Nguyễn Văn Huyên

NGUYỄN VĂN HUYÊN (16/11/1908 – 19/10/1975), nhà sử học, nhà dân tộc học, nhà giáo dục Việt Nam. Sinh tại Hà Nội. Người Việt Nam đầu tiên bảo vệ luận án tiến sĩ văn chương tại Trường Đại học Xoocbon (Sorbonne; Pari, 1934).

Năm 1935, về nước, khước từ làm quan, chọn nghề dạy học. Những năm 1935 – 1938, dạy ở Trường Bưởi; Ủy viên Thường trực Trường Viễn Đông Bác Cổ. Tham gia Hội Truyền bá Quốc ngữ (1938 – 1945). Sau Cách mạng tháng Tám, Tổng giám đốc Đại học Vụ kiêm Giám đốc Viễn Đông Bác Cổ Học viện. Những năm 1946 – 1975, Bộ trưởng Bộ Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đại biểu Quốc hội các khóa II – V, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Để lại nhiều bài nghiên cứu có giá trị như “Phù Đổng”, “Thành hoàng Lý Phục Man”, “Lịch sử thành lập một làng ở Bắc Kỳ”, “Hát đám cưới của người Thổ ở Lạng Sơn, Cao Bằng”… và hai cuốn sách (bằng tiếng Pháp): “Sự phụng thờ thần thánh ở nước Nam” (1944), “Văn minh nước Nam” (1944), tập hợp trong chuyên khảo lớn “Góp phần xây dựng văn hóa Việt Nam”.

Trong lĩnh vực giáo dục, Nguyễn Văn Huyên đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia xây dựng nền giáo dục mới của Việt Nam. Tác phẩm về lĩnh vực này: “16 năm phát triển giáo dục quốc dân Việt Nam (1945 – 60)”, “Tiếng Việt một vũ khí sắc bén để xây dựng nền giáo dục dân tộc” (trong cuốn “Tiếng Việt và dạy đại học bằng tiếng Việt”, tập hợp lại trong tập sách “Những bài nói và viết về giáo dục”. Các công trình khoa học của ông in trong “Toàn tập Nguyễn Văn Huyên” gồm 3 tập. Giải thưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (2000).

 

Nguồn: Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 3, trang 191.

NHÂN VẬT KHÁC

HỌ TÊN
Lê Trọng Tấn
Năm sinh:

1914

Năm mất:

1986

Lĩnh vực:

Võ Văn Tần
Năm sinh:

1894

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Phạm Tuấn Tài
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sơn
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sen
Năm sinh:

1920

Năm mất:

2014

Lĩnh vực:

Nguyễn Sáng
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Vĩnh San
Năm sinh:

1900

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Phạm Quỳnh
Năm sinh:

1892

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyết
Năm sinh:

1922

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyền
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ