Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
Nguyễn Sơn
  • Nơi sinh:

    xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

  • Chức vụ:

    Lưỡng quốc tướng quân

  • Ngày sinh:

  • Ngày mất:

Nguyễn Sơn

NGUYỄN SƠN (tk. Vũ Nguyên Bác, Lý Anh Tự, Hồng Thúy; 1908 – 1956), lưỡng quốc tướng quân. Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam (1948), Thiếu tướng Quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa; Tư lệnh kiêm Chính ủy Liên khu IV (1948 – 1949). Quê: xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tham gia cách mạng từ rất sớm. Năm 1925, được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu sang Trung Quốc học Trường Võ bị Hoàng Phố. Tháng 8-1927, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 12-1927, tham gia khởi nghĩa Quảng Châu. Từ 1929, tham gia Hồng quân Công nông (Trung Quốc), lần lượt giữ các chức vụ: chính trị viên đại đội, chính ủy trung đoàn, chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 34, Quân đoàn 12. Tháng 1-1934, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nước Cộng hòa Xô viết Trung Hoa, Ủy viên Chính phủ Dân chủ Công nông Xô viết Trung ương. Năm 1934 – 1936, tham gia Vạn lý trường chinh. Sau đó làm Tổng biên tập báo “Kháng địch” của Biên khu Tấn – Sát – Kí… Năm 1945, về nước, chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ. Năm 1946, Hiệu trưởng Trường Lục quân Trung học Quảng Ngãi. Tháng 1-1947, Cục trưởng Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu. Tháng 7-1947, Tư lệnh Liên khu IV. Năm 1950, được cử trở lại Trung Quốc. Năm 1956, về Việt Nam. Tác giả một số tác phẩm và bài viết về quân sự và văn học bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Huân chương Quân công hạng nhì.

 

Nguồn: Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 3, trang 183.

NHÂN VẬT KHÁC

HỌ TÊN
Lê Trọng Tấn
Năm sinh:

1914

Năm mất:

1986

Lĩnh vực:

Võ Văn Tần
Năm sinh:

1894

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Phạm Tuấn Tài
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sen
Năm sinh:

1920

Năm mất:

2014

Lĩnh vực:

Nguyễn Sáng
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Vĩnh San
Năm sinh:

1900

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Phạm Quỳnh
Năm sinh:

1892

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyết
Năm sinh:

1922

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyền
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Lưu Hữu Phước
Năm sinh:

1921

Năm mất:

1989

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ