Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
Đào Duy Anh
  • Nơi sinh:

    Hà Tĩnh

  • Chức vụ:

  • Ngày sinh:

    25-04-1904

  • Ngày mất:

    01-04-1988

Đào Duy Anh

ĐÀO DUY ANH (1904 – 1988) Quê ở làng Khúc Thủy, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây). Nhà nghiên cứu văn học, sử học, giáo sư.

Từ nhỏ học chữ Hán, Sau đó học trường Quốc học Huế. Năm 1926, tham gia sáng lập báo “Tiếng dân” cùng cụ Huỳnh Thúc Kháng; Gia nhập Việt Nam cách mạng đảng (sau là đảng Tân Việt); lập Quan Hải tùng thư xuất bản sách báo tiến bộ. Từ 1930, Đào Duy Anh chuyển sang hoạt động văn hóa, biên soạn “Hán Việt từ điển” (1932), “Pháp Việt từ điển”(1936); viết một số công trình “Việt Nam văn hóa sử cương” (1938), “Khảo luận về Kim Vân Kiều” (1943, tái bản 1958), “Khổng giáo phê bình tiểu luận” (1938) và sưu tầm vốn cổ văn hóa dân tộc. Từ sau Cách mạng Tháng Tám Đào Duy Anh giảng dạy ở bậc đại học, biên soạn các công trình văn hóa: “Cổ sử Việt Nam” (1955), “Giáo trình lịch sử Việt Nam”, hai tập (1955), “Đất nước Việt Nam qua các đời” (1964), “Nguyễn Trãi toàn tập” (cùng Văn Tân, 1969), “Từ điển Truyện Kiều” (1974), “Chữ Nôm, nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến” (1975), “Thơ chữ Hán Nguyễn Du” (dịch lại, 1988), v.v..

Đào Duy Anh là nhà nghiên cứu văn hóa (sử học, văn học, từ điển) và có công đóng góp vào việc nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội năm 2000.

 

Nguồn: “Từ điển Bách khoa Việt Nam”, tập 1, Hà Nội, 1995, trang 734;

NHÂN VẬT KHÁC

HỌ TÊN
Lê Trọng Tấn
Năm sinh:

1914

Năm mất:

1986

Lĩnh vực:

Võ Văn Tần
Năm sinh:

1894

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Phạm Tuấn Tài
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sơn
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sen
Năm sinh:

1920

Năm mất:

2014

Lĩnh vực:

Nguyễn Sáng
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Vĩnh San
Năm sinh:

1900

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Phạm Quỳnh
Năm sinh:

1892

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyết
Năm sinh:

1922

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyền
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ