Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay

Hồ Chí Minh toàn tập

Hồ Chí Minh toàn tậpXuất bản lần thứ 2, H., NXB Chính trị Quốc gia, 2002, 12 tập, khổ 15 x 22cm.

hcmtoantap

Công trình được biên soạn lại trên cơ sở Bộ Toàn tập xuất bản lần đầu, bổ sung và hiệu chỉnh theo Quyến định của Ban Bí thư 22-12-1994 và do một Hội đồng biên soạn do Đào Duy Tùng làm chủ tịch. Bộ sách tập hợp và công bố các văn kiện do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn… sắp xếp theo thứ tự thời gian; có thêm phần Phụ lục gồm các tác phẩm chưa hoàn toàn xác định tác giả hay mang tính tham khảo. Cuối sách có ghi chú về các nhân vật, sự kiện đề cập trong sách.

Tập 1 (1914-1924), 536 trang; Tập 2 (1920-1930), 556 trang; Tập 3 (1930-1945), 654 trang; Tập 4 (1945-1946),  trang; Tập 5 (1947-1949), 812 trang; Tập 6 (1950-1952), 688 trang; Tập 7 (1953-1955), 636 trang; Tập 8 (1955-1957), 664 trang; Tập 9 (1958-1959), 676 trang; Tập 10 (1960-1962), 738 trang; Tập 11 (1963-1965) 690 trang;  Tập 12 (1966-1969), 626 trang.

Ngày đăng 17.08.2016

TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY

Tòa soạn:

Tel/Fax:04.38256588

Email:tapchixuavanay@yahoo.com

 

VP đại diện phía Nam: 181 Đề Thám, Q. I, TP.Hồ Chí Minh

Tel:08.38385117

Fax:08.38385126

Email: xuanay@hcm.fpt.vn

 

Chủ nhiệm: Phạm Mai Hùng

Tổng biên tập: Dương Trung Quốc

P.TBT: Đào Hùng, Nguyễn Hạnh

Đơn vị tài trợ