Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay

Đời tôi (My Life)

Đời tôi (My life), tác giả Bill Clinton, Trần Hà Nguyên dịch. NXB Công an Nhân dân, H., 2007, 1376 tr, khổ 16 x 27cm.

Bill_Clinton

Hồi ký của Tổng thống Mỹ, người đã ủng hộ phong trào phản chiến đối với cuộc Chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, là người đã ký văn bản chấm dứt cấm vận và thiết lập quan hệ với Việt Nam (1995) và thực hiện cuộc đi thăm chính thức Việt Nam của người đứng đầu nước Mỹ ở cuối nhiệm kỳ của mình (2000).

Trong hồi ức của mình có một số phần viết liên quan đến Việt Nam và chính trường Mỹ đối với vấn đề Việt Nam.

Ngày đăng 17.08.2016

TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY

Tòa soạn:

Tel/Fax:04.38256588

Email:tapchixuavanay@yahoo.com

 

VP đại diện phía Nam: 181 Đề Thám, Q. I, TP.Hồ Chí Minh

Tel:08.38385117

Fax:08.38385126

Email: xuanay@hcm.fpt.vn

 

Chủ nhiệm: Phạm Mai Hùng

Tổng biên tập: Dương Trung Quốc

P.TBT: Đào Hùng, Nguyễn Hạnh

Đơn vị tài trợ