Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay

Hồi ức

Số 4-2015 Di sản 12.10.2016

Ngày 14 tháng 6 năm 1963, TWĐCSTQ gửi thư cho TWĐCSLX nói, thời kỳ gần đây ĐCSTQ  bị công kích rất hoang đường, chúng tôi đã công bố những bài viết và…

Phan Tứ trong tác giả những tiểu thuyết nổi tiếng Gia đình má Bảy (xuất bản năm 1968), Mẫn và tôi (1972), Người cùng quê (3 tập, 1985), Sông Hằng mẹ tôi…

Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược, nhà Trần đã xây dựng căn cứ quân sự ở các vùng khác nhau, đặc biệt là các vùng miền núi…

Cái chết của các nhân vật lịch sử nổi tiếng thường là chủ đề tìm hiểu của nhiều nhà sử học và khoa học trên thế giới, đặc biệt là những cái…

Đã một thời, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong chế độ phong kiến xưa, cái học cử tử chỉ là một nền học giáo điều rập khuôn theo công thức Nho…

Sau khi Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội ra lệnh chiếm Phủ Khâm sai và Tòa Thị chính của chính quyền Trần Trọng Kim, Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ…

Từ 1939, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể cung cấp cho ăn học ở Hà Nội, tôi phải chuyển về học tiếp tại trường trung học Bonnal Hải Phòng.…

Trang 1 trên 512345

TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY

Tòa soạn:

Tel/Fax:04.38256588

Email:tapchixuavanay@yahoo.com

 

VP đại diện phía Nam: 181 Đề Thám, Q. I, TP.Hồ Chí Minh

Tel:08.38385117

Fax:08.38385126

Email: xuanay@hcm.fpt.vn

 

Chủ nhiệm: Phạm Mai Hùng

Tổng biên tập: Dương Trung Quốc

P.TBT: Đào Hùng, Nguyễn Hạnh

Đơn vị tài trợ