Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
HỌ TÊN
Lê Trọng Tấn
Năm sinh:

1914

Năm mất:

1986

Lĩnh vực:

Nguyễn Sơn
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyết
Năm sinh:

1922

Năm mất:

Lĩnh vực:

Lê Hồng Phong
Năm sinh:

1902

Năm mất:

1942

Lĩnh vực:

Trần Đại Nghĩa
Năm sinh:

1913

Năm mất:

1997

Lĩnh vực:

Cù Chính Lan
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Phùng Chí Kiên
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Đoàn Khuê
Năm sinh:

1923

Năm mất:

1999

Lĩnh vực:

Nguyễn Thị Minh Khai
Năm sinh:

1910

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Nguyễn Thái Học
Năm sinh:

1902

Năm mất:

1930

Lĩnh vực:

Võ Nguyên Giáp
Năm sinh:

1911

Năm mất:

2013

Lĩnh vực:

Hồ Đắc Di
Năm sinh:

1900

Năm mất:

1984

Lĩnh vực:

Nguyễn Chánh
Năm sinh:

Năm mất:

1957

Lĩnh vực:

Lê Đức Anh
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Hồ Chí Minh
Năm sinh:

1890

Năm mất:

1969

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ