Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
HỌ TÊN
Võ Văn Tần
Năm sinh:

1894

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Nguyễn Vĩnh San
Năm sinh:

1900

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Trần Phú
Năm sinh:

1904

Năm mất:

1931

Lĩnh vực:

Lê Khả Phiêu
Năm sinh:

1931

Năm mất:

Lĩnh vực:

Hồ Chí Minh
Năm sinh:

1890

Năm mất:

1969

Lĩnh vực:

Phan Đăng Lưu
Năm sinh:

1902

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Trần Đức Lương
Năm sinh:

1937

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Văn Linh
Năm sinh:

1915

Năm mất:

1998

Lĩnh vực:

Võ Văn Kiệt
Năm sinh:

1922

Năm mất:

2008

Lĩnh vực:

Đặng Xuân Khu
Năm sinh:

1907

Năm mất:

1988

Lĩnh vực:

Phan Văn Khải
Năm sinh:

1933

Năm mất:

Lĩnh vực:

Phạm Hùng
Năm sinh:

1912

Năm mất:

1988

Lĩnh vực:

Nguyễn Văn Hiệu
Năm sinh:

1938

Năm mất:

Lĩnh vực:

Võ Nguyên Giáp
Năm sinh:

1911

Năm mất:

2013

Lĩnh vực:

Hoàng Minh Giám
Năm sinh:

1904

Năm mất:

1995

Lĩnh vực:

Văn Tiến Dũng
Năm sinh:

1917

Năm mất:

2002

Lĩnh vực:

Lê Duẩn
Năm sinh:

1907

Năm mất:

1986

Lĩnh vực:

Bùi Diễm
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Ngô Đình Diệm
Năm sinh:

1901

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Văn Cừ
Năm sinh:

1912

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Nguyễn Hữu Bài
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Lê Đức Anh
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Hồ Chí Minh
Năm sinh:

1890

Năm mất:

1969

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ